Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van essentiële sprays :

Ontvlambaar. Niet verstuiven op een vlam of op gloeiend materiaal. Blijf uit de buurt van elke vlam of ontstekingsbron. Niet roken tijdens of na de verstuiving. Adem niet in direct na het verstuiven. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet verstuiven in de ogen, op de huid of op de slijmvliezen. Niet doorslikken. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. De aanwezigheid van etherische oliën kan een allergische reactie veroorzaken. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, mensen met allergieën, astma of epilepsie. BIJ CONTACT MET DE HUID : overvloedig spoelen met water. BIJ CONTACT MET DE OGEN : spoel gedurende enkele minuten met water, verwijder indien nodig contactlezen en ga verder moet spoelen. In geval van inslikken : raadpleeg onmiddellijk een arts en laat hem de fles zien.